ביטול השתתפות באימונים

על מנת לבטל השתתפות באימונים בקבוצת אלתרמנס יש למלא את הטופס בלינק זה עד ה-25 בכל חודש. ביטול התשלום יהיה החל מה-1 לחודש העוקב.

לא יוחזרו כספים בגין השתתפות חלקית בחודש מסויים ו/או בקשה להחזר רטרואקטיבית עבור היעדרות מאימונים.

כמו כן, לא יבוצעו ביטולים והפסקות של פעילות בטלפון או במייל, אלא רק דרך  לינק זה

נגישות