האירועים הקרובים » אלתרמנס

האירועים הקרובים


  • 22-26/7 – מחנה אימונים יומי קיץ 2018
  • 11/8 – טריאתלון אלתרמנס צפון
  • 1/9 – מרוץ גלעד ברעננה – 5 ק"מ
  • 3/11 – מרוץ:  RAN to DAN

נגישות