האירועים הקרובים


  • 23/11 – מרוץ העגור (10 ו-21.1 ק"מ תחרותי + 5 ק"מ עממי)
  • 30/11 – מרוץ השרון (2, 5, 10 ו-21.1 ק"מ)
  • 14-1512 – מחנה אימונים ריצה בוגרים לקראת מרתון טבריה
  • 11/1 – אירוע פתיחת שנה
נגישות