נהלי רישום ילדים ונוער

רישום לאימונים בקבוצת אלתרמנס מתבצע עם הסדרת אמצעי תשלום. התשלום השנתי מחולק ל- 10 חודשים, החל מ- 1.9.2019 ועד ל- 30/6/2020. התשלום עבור החודש הראשון הינו חלקי, בהתאם לתאריך תחילת הפעילות.

בחודשים יולי ואוגוסט תתקיים מערכת אימונים במתכונת שונה. לו"ז האימונים והעלויות יפורסמו במשך השנה.

אפשרויות התשלום:

  • התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, ונגבה מידי חודש בחודשו.
  • אין אפשרות לשלם בצ'קים ו/או במזומן.

עם ההרשמה לקבוצת אלתרמנס, אנו גובים דמי רישום חד-שנתיים בסך 80 ₪.

הפסקת פעילות

על מנת לבטל השתתפות באימונים בקבוצת אלתרמנס יש למלא את הטופס בלינק זה עד ה- 28 בכל חודש. ביטול התשלום יהיה החל מה-1 לחודש העוקב.

הודעה על הפסקת האימונים לאחר ה- 28 לחודש, תגרור תשלום עבור חודש נוסף.

לא יוחזרו כספים בגין השתתפות חלקית בחודש מסויים ו/או בקשה להחזר רטרואקטיבית עבור היעדרות מאימונים.

לא יבוצעו ביטולים והפסקות של פעילות בטלפון או במייל, אלא רק דרך הלינק.

נגישות